«de Saranyena e sus aldeas solja tener la noble dona Elpha de Xeriqua muller del noble don Pedro de Luna quondam en penyos del senyor rey e apres los hombres de·la dita villa e aldeas son se qujtados de·la dita dona Elpha que a·mano de mj dito bayle cosa alguna no viene. § La ciudat de Huescha. § La dita ciudat de Huescha solja tener por cambra la senyora reyna dona Leonor muller del senyor rey don Pedro quj Dios aya e»