«e saturegia e almja sean mescladas estas cosas e dadas por cristel: a·bueltas d·esto toma castor e asafetida e rruda e sean molidas todas estas otras cosas e inche d·estos poluos las narizes a·la fenbra e abaxara luego el afogamjento. § Item dize Diascorus la rruda sola cocha en açeite o manteca enplastrada tira la jnflaçion e el dolor: a·bueltas d·esto sea rresçebido por de yuso fumo de galuano. § Item dize Galterius»