«Abram Abanbron Juce Almosnin fillo de Azerian quondam Sento Almosnin menor Juce Cauffi Baruch Çarffati Jehuda Auingoyos Bonafos Almosnin fillo de Juce quondam Barjala Galipapa Jehuda Açaya Açach Rogat Bonafos Abanbron fillo de Sento quondam Alazar Almosnin menor Bonafos Almosnin fillo de Abram quondam Jehuda Çarfati Sento Papur Açach Abambron fillo de Barjala quondam Azerian Auingoyos fillo de Menahem quondam Baruch Çarfati fillo de Jehuda quondam e Çaçon Alcala judios habitantes en·la dita ciudat de Jacca e desi toda la aljama de·los judios de·la dita ciudat de Jacca. Assi que·nos ditos adelantados judios e desi»