«no les pueda demandar conto ni contos algunos ni ningunos. Item quiero mando e ordeno [...] que todas mis [...] ditas desuso sian firmes e valederas e ordenadas e feytas e adabtadas una e muytas vegadas [...]. Almunia de Dona Godina rabi Senyor Yocef [...] Yehuda Benalrabiça. ¶ Aharon Far contra don Zarfati e Selomo Zarfati [...] mayo [...] fizo relacion Abraham Hobes [...] que auia citado cara cara don Aharon Zarfati Ha-cohen [...] Çaracoçta a istancia de Aharon Far [...] Çaracoçta [...] pora la present istancia que conparece»