«casa de Johan de Cabiran et con carrera publica. Item otras casas de mj dito Mosse Abullamjn fillo de Jehuda que afruentan con casas de Açach Abempesat e con corral de Salamon Furillo e con carreras publicas. Item hunas otras casas de mj dito Mosse Abullamjn fillo de Abraam que afruentan con casas de Simuel Abullamjn e con casas que fueron de Bueno Abempesat e con carreras publicas. Item hunas casas de mj dito Alazar Dartan situadas en·la dita villa que afruentan con casas de Simuel Natam»