«singulares de aquellas e cadahuna d·ellas en los ditos nombres e cadahuno d·ellos e en nombre e en voz del dito concello e aljamas e singulares de aquel e aquellas nos ditos vendedores e qualesqujere d·ellos lohamos e acceptamos todas e cadahunas cosas en·el dito contracto de vendicion contenidas e en la demanda e demandas contenida e contenidas vna e muytas vegadas e tantas quantas los ditos procuradores a nos el concello e aljamas e singulares de»