«exsequtores del dito e present mj vltimo testament e vltima voluntat e ordinacion al reuerent senyor abbat de·Santa Fee e dona Maria de Cosco muller mia et a·mossen Johan de Moncayo cauallero fillo mio e de·la dita dona Maria de Cosco a·los quales carament acomando mj anima e les do pleno e bastant poder de complir e exsegujr el·present mj vltimo testament e vltima voluntat e ordenacion e cosas en·aquel contenidas segunt yo de·la part de suso lo ordeno e segunt»