«faze·le echar las parias e sepas que es fuerte e non se deue dar si non a muger rreçia e si fuere delicada deuen le dar saluja molida con vino cosa prouada. § Item dize Gilbertus toma la rrayz del aquor e faz cala vntada con açeite de laurel e comun esparge sobre ella poluos de elebor blanco e tenga·la toda la noche la muger e vera maraujlla. Item dize mas coloquentida en açeite e faz cala de»