«et generalment todas otras cosas e sendas en e sobre las cosas sobreditas e qualquiere d·ellas con·las dependientes jncidentes e emergentes e ad·aquellas annexas fazer dezir exercir e procurar que buenos e bastantes procuradores atales e semblantes actos constituidos pueden e deuen fazer e que nos e qualquiere de nos farjamos e fazer porjamos personalment constituidos e aquellas cosas que los meritos de·las causas requieren e demandan. Prometientes nos e qualquiere de nos hauer por»