«si a·mj sobrebiujra al dito senyor mossen Joan Olzina marido mjo o a·qujen el querra e disporna en·su vltima ordinacion e voluntat al qual en·el dito nombre do e atorgo pleno e bastant poder de regir gouernar e administrar la persona e bienes del dito fijo o fija que yo parire e de mj salra segunt dito es e de demandar hauer recebir e cobrar qualesqujere deudos e otros qualesqujere bienes e cosas que al sobredito fijo o»