«fuessen sian et se speren seyer sustenidos e subseguir entre la noble senyora dona Benedeta d·Arborea muller qui fue del noble senyor don Artal de Alagon quondam senyor qui fue de·la villa de Pina e de·los lugares de Sastago Cinquoliuas et Montnegriello agent et defendient de·la vna part. Et el noble don Artal de Alagon fillo del dito noble don Artal de Alagon quondam et senyor qui agora yes de·la dicha villa e lugares agent et defendient de·la otra part. En»