«fazer fuertes ca d·esto contrae el mal sabor e macula e jnfecçion en·lo que cortan e non se pueden d·ellos apartar o qujtar por la jnfecçion penetraçion y corrubçion que en ellos faze, mas sea fecho con agua clara e ljnpia comun e dulçe de fuente corriente o de rio e non de pozo njn de algibe e seran por ello mejores en tajo durada e color non dando mal sabor njn efecçion de mal sanjdat en·»