«estiercol de can e de onbre e fiel de toro e faz enplastro e pon·lo en·la garganta enderredor ronpe e sana la esquinançia. § Item dize mas Giluertus toma los figos pasos e el estiercol del can cochos con agua o con vino gargarizado quebranta la apostema e sana la esquinançia. § Item dize Gilbertus yo oy dezir a grandes sabidores que lo avian prouado que la berbena cocha en vino e enplastrada e gargarizado el vino rronpe la»