«e subito se muda en calor e alterando se por vezes trocadas e sudores que·le vienen non razonables. E luego lo dexan e aprieta las manos e absconde los pulgares e bosteza a menudo e tiene el oyr mas agudo que de antes e estriñe·se de vientre e tales acçidentes muestran daño de ojo auer esto causado. E suelen en Persia poner·les un paño mojado sobre la cabeça e tienen lo fasta que se seca por»