«non aver fecho nuestros doctores d·esto mençion non vsan entre xpistianos d·ellos. Por virtud natural vsan traer coral e fojas de laurel e rayz de mandragora e piedra esmeralda e jaçinto e dientes de peçe e ojo de aguila e mirra e balsamo. E como escrivio Fisiologo in libro De fisicis ligaturis. E signa en esto tal razon que estas cosas an virtud natural de purificar el ayre en derredor del que las trae. E por eso»