«derecho canonico e çeuil e toda rrazon et defenssion e todo vso et toda costumbre e todo preuillejo e franqueza. E rrenunçio la ley que dize que·la muger que non puede ser fiadora njn obligar sus bienes a debdo ajeno de qual ley yo sso çierta e sabidora porque me la fezieron entender e que non me aproueche ende cosa alguna. E rrenunçio la ley que dize que general rrenunçiacion non vale. E demas d·esto do»