«la part de suso jnserta e todas e cadaunas cosas en·aquella contenjdas e expressadas en·todo e por todas cosas juxta su serie e tenor bien assi como si por nos ensemble con·los ditos nobles dona Seujlia de Cerujan e don Artal d·Alagon marjdo nuestro fuesse feyto e atorgado. Et por tener e complir todas e cadaunas cosas e condiciones sobreditas obligamos a·vos dito Jayme Villamana e a·los vuestros todos nuestros bienes e rendas mobles e jnmobles aujdos e por»