«sera prohibida vender e si·la cosa de·si es mala juxta los buenos costumbres e establjmientos de·la dita ciudat. encara que·no sia falta en mesura o peso haya et pueda hauer el almutaçaff por·la calonja cinquo sueldos tan solament et la cosa que contra los buenos costumbres et stabljmientos de·la dita ciudat se haura exposado venal sia tirada a·la part de continent e lançada o »