«enfriar e guarda lo que esta de yuso e fallaras vnguento muy preçioso el qual guardaras en la mesma olla e vse por este vnguento el gotoso puagroso e sanara de la gota fria. § Item dize mas Gilbertus toma çebollas aluares e pica·las con sal e con açeite de laurel e caliente pon·lo sobre la gota que fuere de vmor frio e sanara. Item dize Giluertus toma vnto de puerco añjejo e alburas de huevos mescla·lo»