«tonsurado fillo de·los ditos Loys de Çeruellon e Gujsabel muller d·ell de ljcençia actoridat e decreto a·mj a·lo jnfrascripto fazer dada por·el muyt honorable don Francisco d·Aguas prior e oficial de·la yglesia collegiada de·la dita vjlla de Alcanjz a vjnt e tres dias del mes de julio anno a·natiuitate Dominj millesimo .ccccºxxxiiijº e testificada por·el discreto Pedro Moljner notario sobredito. E encara present el dito don Gujllem Ramon de Çeruellon tudor e curador desuso nombrado nos entramos ensemble e cadauno de»