«fazer e sostener de·los quales quissieron e expressament consintieron que puedan de allj seyer sacados o prendidos de sus casas e de doquiere que ellos e cadauno d·ellos seran o habitaran e vendidos a costumbre de cort e de alfarda. Et renunciaron sus judges hordinarjos e locales e de cadauno d·ellos. Et diusmetieron se cadauna de·las ditas partes a·la jurediccion judicio cohercion e compulsa del senyor gouernador justicia de Aragon çalmedina de Çaragoça e»