«carrera e calljço publicos con casas de Alfonso Formesta quondam con fornos de don Enyego de Volea e con casas e corral que del dito monesterio vos tenedes a·trehudo perpetuo. Asi como las ditas affrontaciones las ditas casas e corral clamadas l·Alfondiga circundan e departen enderredor asi aquellas et aquellas todas entregament del cielo entro a·los abisos con todas sus entradas sallidas dreytos pertinencias e milloramjentos que·las ditas casas e corral han e hauer pueden e deuen e les»