«a poco asi commo se vaya asando la çebolla e desque sea asada e non pueda mas coger saca·la e esprime·la muy linpio e pon de·la esprimedura tibia echa vn destello en·la oreja e çierra·la con algodon e yaga seys oras sobre la otra oreja en lugar que non sea ventoso e despues desatape la oreja e alinpie·la muy sotilmente e torne·la a çerrar e esto faga en ayunas e sanara de·la sordez»