«muchas rastras por tal que sean mas firmes. e que non enmagrezca mas adelante segunt que los griegos dizen. En la tierra fondal e pregona se fazen grandes oliueras. Empero fazen menos fructo e mas aguoso e mas tardano e mas morcoso e fargaloso. En·el olio los vientos suaues e medianos conujene a·saber que non soflen o bufen poderosamente njn con orror o grant fuerça ayudan mucho a·las »