«mesma como avemos dicho. conujene a·saber con·la estopa e calçina e olio e fezes de olio. E sy la humor del agua salljra por·las piedras. la vegada toma pegunta liquida. conujene saber alqujtran tanto como cognosçeras que auras menester e atanto de sayn de puerco fresco o seuo de carnero e mezclado todo. E mete lo en vna olla e cuega tanto fasta que faga espuma que se »