«muchas vezes es labrada. E por el contrario muere o peresçe subitamente. si no es labrada e bien construyda. Guarda·te que non te enpaches de labrar muchas tierras. conujene a·saber que non qujeras emparar grant lauor mas adelante que tu facultat o tu poder no basta por tal que con vergueñya e con jnffamja non ayas de desamparar e dexar aquello que con superbia e presumpçion auras començado. E »