«non la avra quemada. de aquella natura de simjente sembraran. presumjentes que aquella simjente atal fructifficara. e que·la qu·el sol avra quemada non fructifficara. E dizen que cada vna simjente ha alguna estrella apropiada en cadavn añyo a fructifficar o·non.§ E avn he oydo dezir que en vn libro que fizo l·Alcabith moro. e avn lo he fallado en escripto en diuerssos libros. e avn por experiençia »