«quanto querras enxerir e obrar asi en çepa como en otro arbol. faz·lo antes que florezcan e antes que echen brotes njn yemas. Con açada deue ser emendado e cauado todo aquello que el aradro aura dexado que non sera pasado. Non deue hombre tirar los panpanos de·las vjñas en·los lugares calientes e secos e avn temprados. antes mas las deue hombre cobrir. E en·los lugares en »