«e de espinacas. E podras sembrar tomjllo o frigola e oregano e taperas en·el començamjento del mes. E avn podras sembrar bledos en los lugares que sean secos. E avn podras sembrar e plantar armoçea que segunt las sinonjmas es rauano saluaje o rauano galisco. E agora puedes trasplantar los puerros que avras sembrados en·la primauera por tal que ayan gruesa cabeça. E qujeren se entrecauar continuadamente. E quando »