«cañyota e la testa. antes que comjençen los dias canjculares que comjençan a .xx. dias de aqueste.§ Los huertos que son en regadio e lugares frios se deuen agora plantar e sembrar de coles rauanos armuelles ocamum. que qujere dezir alfadega segund las sinonjmas. e maluas bledos lechugas puerros. Asy mesmo en aqueste mes sembraras los nabos. E sepas que ellos qujeren tierra cauada fondo. e cauada muchas vezes. e »