«nos e vos amigablement conuenjdo. Yes a·ssaber de diez florines d·oro del cunyo de Aragon finos e de buen peso los quales de present la dita dona Martina Sanchez hauje et recebie entregament e de aquellyos ensemble con la alihara bien pagado fue e so a·mj propia voluntat el dia que·la present carta publica de vendicion fue feyta. Renunciant e expresament e de mi cierta sciencia a·toda excepcion de frau e d·enganyo de no»