«es aquella que se faze de·la flor del tomjllo e la frigola. La segunda sabor despues de·la primera es aquella mjel que se faze de·la flor de·la timbra. es a·saber axedrea. e de·la flor del ysop. que se dize serpillum. e del oregano. La terçera sabor que es despues de·las dos primeras en valor. es la mjel que se faze de·la flor del »