«tocados e besados e fizieron siqujere prestaron homenadge de manos e de boca en·poder e al dito mossen Bernat de Cosco. E los ditos jodios del dito lugar de Biel e concello e aljama de·la part de suso ajustados e aljamantes e aljama fazientes e todos los singulares de·la dita aljama cadauno por si juraron sobre·l libro de Moyssen e los diez mandamjentos de·la ley e prestaron homenadge de manos besando al·dito mossen Bernat la mano»