«se pueden d·ellos apartar o qujtar por la jnfecçion penetraçion y corrubçion que en ellos faze, mas sea fecho con agua clara e ljnpia comun e dulçe de fuente corriente o de rio e non de pozo njn de algibe e seran por ello mejores en tajo durada e color non dando mal sabor njn efecçion de mal sanjdat en·lo que cortaren seran mediana mente fuertos e tales cunple para cortar cata·se euantaje en·ellos al prouecho»