«de vno commo de otro muele·lo e masa·lo con vinagre e sea puesto con algodon a manera de calas: prouechoso e cosa prouada. Item dize mas Plantearus sea fecho cristel con menta e calamentun e saturegia e almja sean mescladas estas cosas e dadas por cristel: a·bueltas d·esto toma castor e asafetida e rruda e sean molidas todas estas otras cosas e inche d·estos poluos las narizes a·la fenbra e abaxara luego»