«faz·lo poluos e toma enxundia de oso e amasa·lo todo e vnta el lugar e nasçeran muchos pelos. Giluertus. § Item toma la vña del caballo e faz·la poluos: añade terçia parte de pez e sanaras la alopiçia: Sistus al enperador Otoviano. § Item dize este mjsmo maestro: laua la cabeza con la orina del can e non seras caluo. § Item toma çeniza del leño de la yedra descortezado e faz lexia e laua»