«non faze, non avra otro prouecho syno el afan e trabajo, e sera asy como aquel que ha fallado vna mina de oro, e por pereza de non lo traer a su casa, poco a poco, alquila honbres que ge·lo leuen, e el caua, e ellos acarreauan. E como vuo acabado, fue·se a su casa pensando de fallar todo el aver alli ayuntado, fallo que cada vno se avia»