«item otras casas de mj dito Sento Amariello que afruentan con casas de Juce Garri con casas de Salamon Furello et con carrera publica. Item otras casas de mj dito Salamon Furello que afruentan con casas de Miguel Dolbes barbero et con casas de Sento Amariello et con carrera publica. Item hunas casas de mj dito Abraam Allamjn que afruentan con casas que fueron de Sento Abendauid quondam e con casas de Simuel Abulbaqua et con carrera publica. Item hunas casas de mj dito Abraam Abenaym que»