«es de comportar e tolerar es la mala fembra: mas tu señora non quieras moços fermosos e loçanos que te siruan: porque en vn poco de tiempo non des deshonor e infamia a·tu marido. E como su ama oyesse estas cosas: dixo: no solamente es feo e diforme: mas parlero e cruel e fallador de crueldades e con que palabras se burla de·mi: e me escarnesce: mas yo me guardare:»