«e amasa·lo con fuerte vinagre e ponga la muger calas d·esto comenzando de·la mas gorda a·la mas pequeña e sepas si esto fizieres tres dias e tres noches e despues dormjere con varon se vera en grand angustia por pasar a ella en manera que non se puede fazer copula sin sangre. § Item dize mas Aly en·el libro Real toma espalto e estiercol de liebre todo por ygual peso e faz poluos e toma çera»