«de don Pero Ferrandez cauallero marjdo quj fue mjo habitant en la dita villa d·Ixar. A·los quales carament comando mj anima e les do pleno e bastant poder que puedan vender de mjs bjenes exsigan e complan al mas antes e mjllor que podran este mj vltimo testament apres que yo sere fjnada dando a·ellos bastant poder de demandar responder defender vender las ditas ropas joyas portaments vestidures e bjenes mobles e sedientes exceptando aquellos qu·el present»