«clamada la puerta jusana de·la portaça del dito lugar de El Frago. Et apres abrjo aquella. Et feyto lo sobredito salljo fuera de·la portaça del dito lugar de El Frago e mando por los hombres del dito lugar encontinent ante de·la dita puerta del dito lugar de part fuera de aquell vna forca seyer parada en·senyal de·la possession recebida de·la jurediccion crimjnal de aquell. La qual forca encontinent fue parada por los justicia jurados»