«do a·mjs spondaleros jnfrascriptos bjen visto les sera en remjssion de mjs peccados. Aquest yes el mj vltimo testament et mj vltima voluntat del qual sljo spondaleros et exsecutores mjos al dito Johan d·Olit parient mjo. Et a·Pero Ferrandez entenado mjo fillo de don Pero Ferrandez cauallero marjdo quj fue mjo habitant en la dita villa d·Ixar. A·los quales carament comando mj anima e les do pleno e bastant poder que puedan vender de mjs bjenes exsigan»