«hora non tiene memoria. Si a·querer te mouieron syn par fermosura bondat infinita: mueuan·te a·desquerer: desesperacion syn reparo e crueldat muy continua. O ombre catiuo desencarcela tu libertad de·la tenebrosa e muy amarga carcel. Pelea pelea con tu voluntat: e otra vez te digo pelea e non con otro synon contigo mesmo e non seas contento: nin seas deseoso de tantas penas sofrir syn hauer piedat de »