«se seyer et subseguir entre la muyt noble senyora doña Brianda Maça muller que fue del muyt noble senyor don Johan Martinez de Luna senyor quondam de·la villa e castiello de Illueca e de·los castiellos e lugares de Gotor Purujosa Vjllanueua Yllueca Chodes Arandega Villuenya Valtorres la moreria de Terrer Biel sus aldeas e de·la meytat por jndiuisso de El Frago de·la vna part demandant e defendient. Afirmant la dita noble ella hauer drecho de viduydat en los dichos castiellos e»