«o semblantes negocios del dito lugar e de·la dita aljama e vniuersidat e singulares de aquellas se suelen tractar e fazer. E nos Alj Taraçon alamjn Muça de Momin Mahoma de Lop jurados del dito lugar de Torres Mahoma Camin Mahoma el Royo Mahoma Dola Mahoma de Maxcarro Ali de Hilel Aixa d·Azara Mahoma d·Arujellas Audalla d·Azara Audalla Cendal Mahoma Ceyt Juçe Ceyt moros del dito lugar de Torres. E desi toda la aljama e vniuersidat del dito lugar de Torres e singulares de aquella aljamantes e aljama fazientes vniuersalment e singular. E clamado plegado e»