«no duro contra la muerte. Argio dixo: o poderoso e como eres caydo. Oraçiano dixo: o muerte escura, o muerte dolorosa, o muerte despiadada, o muerte presuntuosa ! donde te es venido tanto de ardimento de contrastar aquel que todo el mundo contrastaua? Binnico dixo: o syno escuro, o justiçia abaxada, o lealtad perdida, o cortesia desviada, o largueza desipada ! Oreçio dixo: o gentileza destruyda !»