«hedifique casas, e plante viñas, e arboles, los quales son de munchas maneras de frutas e fize y posar aves de diuersos linajes, e rabaños de muchos ganados, e ove cantidat de oro, e de argento, e de piedras preçiossas, synse numero, e oue grand multitud de semientes e de conpañas, e avn oue gran multitud de sonadores e cantadores, e toue todas maneras de gentes en la mi corte»