«es muy prouechosa cosa. § Item dize Quirinus toma vna comadreja e mata·la e cueze·la en açeite fasta que se desfaga toda e añade çera nueva e vnta con este vnguento la gota de qualquier condiçion que sea puagre artetica çeatica e todo dolor de nerbios sana: esto es cosa prouada. § Item dize mas toma las fortigas que nasçen en lugares secos e cueçe·las en lexia fecha de çenjza de vides e con esta lexia caliente»