«e de seso, e de toda forma de deleyte; e quando onbre es con donzellas, de amor, e de sonar, e de dançar; con religiosos de cosas honestas; e con personas honestas e artistas, cosas que pertenescan a su arte; e con labradores de cosas e de obras de labrar viñas e canpos; e con locos de cosas locas; e con personas atribuladas se deue fablar de paçiençia;»